TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Mustafa Kemal Atatürk Karizma

5. OLAĞAN GENEL KURUL VE 7. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL

Genel Kurul Divan Tutanağı Yayınlanma Tarihi : 20.10.2021


01.10.2021-31.12.2023 Dönemi Faaliyet Programı Yayınlanma Tarihi : 15.10.2021


2021-2022-2023 Yılları Tahmini Bütçe Yayınlanma Tarihi : 14.10.2021


2018-2019-2020-2021 Faaliyet Raporu ve İstatistigi Yayınlanma Tarihi : 14.10.2021


01.09.2018-31.12.2018 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu Yayınlanma Tarihi : 14.10.2021


01.01.2021-31.08.2021 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu Yayınlanma Tarihi : 14.10.2021


01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu Yayınlanma Tarihi : 14.10.2021


01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Denetleme Kurulu Raporu Yayınlanma Tarihi : 14.10.2021


Kesin Delege Listesi Yayınlanma Tarihi : 11.10.2021


5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurul Delege Listesi İtiraz Duyurusu Yayınlanma Tarihi : 30.09.2021


5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurul Geçici Delege Listesi Yayınlanma Tarihi : 30.09.2021


Başkan Adaylığı Ücret Duyurusu Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


Başkan Adayı Teklif Formu Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


Başkan Adayı TC Kimlik No ve İletişim Bilgisi Beyanı Formu Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


Başkan Adayı Spor Cezası Taahhüt Formu Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


Başkan Adayı Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi Duyurusu Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


Başkan Adayı Adli Sicil Beyan ve Taahhüt Formu Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurul Takvimi Yayınlanma Tarihi : 28.09.2021


Kulüp Delege Hakkı Yayınlanma Tarihi : 27.09.2021


Oy Kullanma Hakkı Elde Eden Kulüp ve Delege Sayısı Duyurusu  Yayınlanma Tarihi : 27.09.2021


Delege Bilgi Formu  Yayınlanma Tarihi : 24.09.2021


Genel Kurulda Kulüplerin Temsil Edilme Şekilleri   Yayınlanma Tarihi : 24.09.2021                  


5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurul Duyurusu  Yayınlanma Tarihi : 24.09.2021