TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

Atatürk Hokey Federasyonu

Disiplin Kararları

12.05.2024 Cumartesi günü  oynanan 2023-2024 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig Müsabakalarından Metpack Alanya Stars - Nizip Zeugma maçında; hakem raporu incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip Komitesi 12.05.2024 Cumartesi günü saat 21:00’da toplanmış ve ilgili tutanak incelenerek Metpack Alanya Stars Antrenörü Yasin YÜKSELER, Metpack Alanya Stars sporcuları Vakıf Can KILINÇ, Numan POYRAZ ve Furkan BURSALIOĞLU Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 76-(1) Maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. 
Gökhan OKTAR

Gaziantep Hokeygücü Spor Kulübü Antrenörü     

1-      Gökhan OKTAR’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (60 gün)  altı(6) resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

 

2-      Ayrıca kişinin yakın tarihlerde birden fazla kez benzeri olaylara karışması nedeniyle hakkında cezai işlem yapıldığı kurulumuzca anlaşıldığından, verilecek cezanın caydırıcı etkisinin artırılması hususları değerlendirildiğinde aynı oranda müsabakaların oynandığı tesislere girmekten mahrumiyet cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına, Gökhan OKTAR’ın cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

 

 Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 83. maddesi uyarınca kesin olmak üzere üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.   07/02/2023Gökhan OKTAR

Gaziantep Hokeygücü Spor Kulübü Antrenörü

23.01.2024 Salı günü Gaziantep Yurt Spor Salonu’nda oynanan 2023-2024 Sezonu U16 Erkekler Bölge Şampiyonası Müsabakaları sırasında  Gaziantep Hokeygücü Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Oktar  ile ilgili tutulan tutanak incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR


Tertip Komitesi ilgili tutanağı incelemiş ve inceleme sonucunda; Gaziantep Hokeygücü Spor Kulübü Antrenörü Gökhan OKTAR'ı Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 76-(1) Maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.
Tahkim Kurulu Kararı

1.       Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulunun 20/12/2022 tarih ve 2022/4 Esas 2022/4 Karar sayılı kararının Ali Gül, Erhan Gül ve Gökhan Gül yönünden iptaline,

2.       Ali Gül'ün Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62 inci maddesi uyarınca 3 (üç) ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, eylemin protokol tribününde gerçekleştiği göz önünde bulundurularak Talimatın 62 inci maddesi uyarınca bir misli oranında artırım yapılarak 6 (altı) ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına; ayrıca Disiplin Talimatının 63 üncü maddesi uyarınca 3 (üç) ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, eylemin protokol tribününde gerçekleştiği göz önünde bulundurularak Talimatın 63 üncü maddesi uyarınca üçte bir oranında artırım yapılarak 4 (dört) ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, sonuç olarak Ali Gül'ün 10 (on) ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

3.       Erhan Gül'ün Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 38 ıncı maddesi uyarınca 3 (üç) ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4.       Gökhan Gül'ün Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 38 ıncı maddesi uyarınca 2 (iki) ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

5.       Başvuru ücretlerinin itiraz edene iadesine,

6.       Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 17/3. maddesinin yollamasıyla ikinci kısım ikinci bölümü gereğince itiraz duruşmasız görüldüğünden 5.500,00-TL vekalet ücretinin Türkiye Hokey Federasyonundan alınarak Ali Gül, Gökhan Gül ve Erhan Gül'e verilmesine,

7.       Kararın ilgililerine tebliğine, bir örneğinin Türkiye Hokey Federasyonuna gönderilmesine,

8.       Anayasa'nın 40. maddesi ile 3289 sayılı Kanun'un Ek 9/A maddesi ve Tahkim Kurulu Yönetmeliği'nin 15. maddesi uyarınca karara karşı tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Kurula karar düzeltme talebinde bulunabileceğine, dair;

19 Haziran 2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


İbrahim Şamil KÖŞKER

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

brahim Şamil KÖŞKER’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 38. Maddesi uyarınca kırık (40) gün süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, cezaya konu suçun yurtdışında işlenmesi nedeniyle verilen ceza bir kat artırılarak kişinin seksen (80) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde ve kişinin samimi pişmanlık göstermesi nedeniyle takdiren 1/2  oranında indirilmesine ve kişinin neticeten  kırk (40) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına   Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, İbrahim Şamil KÖŞKER’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. ve 83. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren KESİN olmak üzere üyelerin oy çokluğu ile karar verildi. 23.10.2023Hasari ERDOĞAN

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Hasari ERDOĞAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca bir (1) yıl süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde ve kişinin samimi pişmanlık göstermesi nedeniyle takdiren 1/2  oranında indirilmesine ve kişinin neticeten  sekiz (6) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Hasari ERDOĞAN’ın cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. Ve 83. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ongün(10) içinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.


Salih GÜNDÜZ

Gaziantep GSK Sporcusu

Salih GÜNDÜZ eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca takdiren bir(1) yıl altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren 1/3  oranında indirilmesine ve kişinin neticeten bir(1) yıl süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Salih GÜNDÜZ’ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. Ve 83. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ongün(10) içinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.   


Mehmet DEMİR

Nizip Zeugma Spor Kulübü İdarecisi

Mehmet DEMİR eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca altı(6) süreli ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 

Kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre

verilen cezadan mahsup edildiğinden Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten beş(5) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile

cezalandırılmasına,Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Mehmet DEMİR’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey

Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Halil İbrahim ÖZTÜRK

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

A) Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin bir(1) ay onbeş(15) gün ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin dört(4) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

        

               Kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre verilen cezadan mahsup edildiğinden Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten iki(2) ay onbeş(15) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Halil İbrahim ÖZTÜRK’ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

 

 Halit BOZBAYINDIR

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

        Halit BOZBAYINDIR’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin bir(1) ay onbeş(15) gün ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (45 gün) 5 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine, 

    Ancak kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre içerisinde beş(5) resmi müsabaka gerçekleştiğinden ve işbu duruma istinaden kişi zaten netice cezasını tedbirli iken çektiğinden, kendisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,


Müslüm ELAGÖZ

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

     Müslüm ELAGÖZ’ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin

spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin bir(1) ay onbeş(15) gün ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi

hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (45 gün) 5 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

      

    Ancak kişi 15/12/2022 tarihinden ibaren idari tedbirli olması ve daha

sonrasında alınan herhangi bir süre uzatım kararı olmaması sebebi ile idari tedbirli olarak geçirmiş olduğu 30 günlük süre içerisinde beş(5) resmi müsabaka gerçekleştiğinden ve işbu

duruma istinaden kişi zaten netice cezasını tedbirli iken çektiğinden, kendisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 


Kamil DÖNMEZ

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

     Kamil DÖNMEZ’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile

birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin dört(4) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor

kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin neticeten iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen

süreli hak mahrumiyeti cezasının (60 gün)  6 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

        Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,

       

        Kamil DÖNMEZ’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Kerem ÖZDEMİR

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Kerem ÖZDEMİR’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile

birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin dört(4) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor

kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin neticeten iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen

süreli hak mahrumiyeti cezasının (60 gün)  6 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,


    Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,


    Kerem ÖZDEMİR’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Yaşar YILMAZ

Selçuklu Belediyespor Sporcusu

      

Yaşar YILMAZ’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, kişinin üzerine atılı disiplin

suçunu haksız tahrik altında işlediği değerlendirildiğinden öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve kişinin kırk(40)gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile

cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin yirmi(20) gün süreli hak mahrumiyeti cezası

ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (20 gün)  2 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

    

 Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,

  Yaşar YILMAZ’ın cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Ebu Bekir GÜDEN

Selçuklu Belediyespor Sporcusu

Ebu Bekir GÜDEN’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, kişinin üzerine atılı disiplin suçunu haksız tahrik altında işlediği değerlendirildiğinden öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve kişinin kırk(40)gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin yirmi(20) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (20 gün)  2 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına,

 Ebu Bekir GÜDEN’in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Hasari ERDOĞAN

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Hasari ERDOĞAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66. Maddesi uyarınca iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, kişinin üzerine atılı disiplin suçunu haksız tahrik altında işlediği değerlendirildiğinden öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve kişinin kırk(40)gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın kişinin spor kariyerine olan olumsuz etkisi değerlendirildiğinde takdiren ½ oranında indirilmesine ve kişinin yirmi(20) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, kişi hakkında verilen süreli hak mahrumiyeti cezasının (20 gün)  2 resmi müsabakadan men cezasına çevrilmesine,

Cezanın infazının hükmün karar tarihinde itibaren başlatılmasına

Hasari ERDOĞAN’ın cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


1-    Aydın ŞAHİN hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

2-    Cevdet ÇELİK hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

3-    Cihan KORKMAZ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

4-    İbrahim Şamil KÖŞKER hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

5-    İsmail Samed KILIÇPARLAR hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

6-    Mustafa Doğan ÖĞRETİCİ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

7-    Müslüm EKİNCİ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

8-    Müslüm ÖLMEZ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

9-    Müslüm ÖZDEMİR hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

 

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. Ve 83. maddesi uyarınca Aydın ŞAHİN, Cevdet ÇELİK, Cihan KORKMAZ, İbrahim Şamil KÖŞKER, İsmail Samed KILIÇPARLAR, Mustafa Doğan ÖĞRETİCİ, Müslüm EKİNCİ, Müslüm ÖLMEZ, Müslüm ÖZDEMİR, Halit BOZBAYINDIR, Müslüm ELAGÖZ, Kamil DÖNMEZ, Kerem ÖZDEMİR, Yaşar YILMAZ ve Ebubekir GÜDEN, Hasari ERDOĞAN yönünden kesin; Mehmet DEMİR ve Halil İbrahim ÖZTÜRK  yönünden kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ongün(10) içinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.Yasin YÜKSELER

Milli Takım Antrenörü

A) Yasin YÜKSELER'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının38. Maddesi uyarınca üç(3) süreli ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun

tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin iki(2) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Yasin YÜKSELER'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31 . Maddesi uyarınca kişinin neticeten beş(5) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına,

Yasin YÜKSELER'in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Ali GÜL

Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi

A) Ali GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun protokol

tribününde gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir misli oranında arttırılmasına ve kişinin oniki(12) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Ali GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca onsekiz(l 8) ay ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte

işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artının yapılmasına ve kişinin yirmidört(24) ay süreli hak mahrumiyeti ceı.ası ile cezalandırılmasına, suçun protokol

tribününde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülen cezada takdiren 1/3 oranında artırılmasına ve kişinin otuziki(32) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

C) Ali GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten kırkyedi(47) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Ali GÜL'ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, 


Erhan GÜL

Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi

A) Erhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir misli oranında arttırılmasına ve kişinin on iki(12) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin sekiz(8) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Erhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca on sekiz(18) ay ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği  tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artırım yapılmasına ve kişinin yirmi dört(24) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülen cezada takdiren 1/3 oranında artırılmasına ve kişinin otuziki(32) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin yirmibir(21) ay on(10) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

C) Erhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca ile(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten otuz iki(32) ay 10 gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına, Erhan GÜL 'ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Gökhan GÜL

Gaziantep Doruk Spor Kulübü Antrenörü

A) Gökhan GÜL 'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62. Maddesi uyarınca altı(6) ay süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir misli oranında arttırılmasına ve kişinin oniki(12) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin sekiz(8) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

B) Gökhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca onsekiz( l 8) ay ile cezalandırılmasına, suçun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği tespit edildiğinden öngörülen cezada 1/3 oranında artının yapılmasına ve kişinin yirmidört(24) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun protokol tribününde gerçekleşmesi nedeniyle öngörülen cezada takdiren 1/3 oranında artırılmasına ve kişinin otuziki(32) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, suçun tahrik altında işlendiği değerlendirildiğinde öngörülen cezanın takdiren 1/3 oranında indirilmesine ve kişinin yirmibir(21) ay on(10) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

C) Gökhan GÜL'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesi uyarınca kişinin neticeten otuziki(32) ay 10 gün süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına

Gökhan GÜL'ün cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

Abdulkadir Cihad DEMİR

Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü Antrenörü

Abdulkadir Cihad DEMİR'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 50. Maddesi uyarınca üç(3) ay süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının hükmün kesinleşme tarihinde itibaren başlatılmasına

Abdulkadir Cihad DEMİR'in cezalı olduğu tarihler belirlendiğinde işbu tarihler arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,


Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca Yasin YÜKSELER, Ali GÜL, Erhan GÜL, Gökhan GÜL, Abdulkadir Cihad DEMİR yönünden kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ongün( 10) içinde Tahkim Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere üyelerin oy birliği ile karar verildi15.12.2022 Perşembe günü Menteşe Spor Salonu’nda oynanan 2022-2023 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig 1. Etap Müsabakaları sırasında  Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcuları ile ilgili tutulan tutanak ve hakem raporu incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip Komitesi 15.12.2022 Perşembe günü saat 22:00’da toplanmış ve ilgili tutanak incelenerek Nizip Zeugma Spor Kulübü İdarecisi Mehmet DEMİR, Sporcuları; Halil İbrahim ÖZTÜRK, , Halit BOZBAYINDIR ve Müslüm ELAGÖZ Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 76-(1) Maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Nizip Zeugma Spor Kulübü'nün sporcuları; Aydın ŞAHİN, Cevdet ÇELİK, Cihan KORKMAZ, İbrahim Şamil KÖŞKER, İsmail Samed KILIÇPARLAR, Kamil DÖNMEZ, Kerem ÖZDEMİR, Mustafa Doğan ÖĞRETİCİ, Müslüm EKİNCİ, Müslüm ÖLMEZ, Müslüm ÖZDEMİR Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 81-(1) Maddesi uyarınca tahkikat yapılabilmesi için tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.
27.10.2022 Perşembe günü Zonguldak Site Spor Salonu’nda oynanan 2022-2023 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etap Müsabakaları sırasında  A Milli Kadınlar Baş Antrenörü Yasin YÜKSELER, Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü Antrenörü Abdülkadir Cihat DEMİR, Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi Erhan GÜL, Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi Ali GÜL,  Gaziantep Doruk Spor Kulübü Antrenörü Gökhan GÜL’ ile ilgili tutulan tutanak incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR


Tertip Komitesi 27.10.2022 Perşembe günü saat 17:00’da toplanmış ve ilgili tutanak incelenerek A Milli Kadınlar Baş Antrenörü Yasin YÜKSELER, Alanya Yıldızları Hokey Spor Kulübü Antrenörü Abdülkadir Cihat DEMİR, Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi Erhan GÜL, Gaziantep Doruk Spor Kulübü İdarecisi Ali GÜL,  Gaziantep Doruk Spor Kulübü Antrenörü Gökhan GÜL Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 76-(1) Maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.11.12.2022 Pazar günü  oynanan 2022-2023 Sezonu Erkekler Salon 1. Lig Müsabakaları sırasında Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Salih GÜNDÜZ ile ilgili tutulan tutanak incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip Komitesi 12.12.2022 Pazartesi günü saat 19:00’da toplanmış ve ilgili tutanak incelenerek Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Salih GÜNDÜZ Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 76-(1) Maddesi uyarınca tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. 


Mehmet Ali DEMİREL

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Mehmet Ali DEMİREL'in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca otuz gün müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, suçun yurt dışında gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir kat arttırılmasına ve takdiren yarı oranında indirilmesine, Cezanın infazının 14.12.2022 tarihinden itibaren başlatılmasına, Mehmet Ali DEMİREL'in 14.12.2022 – 12.01.2023 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca kendisine tebliğine, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 84. Maddesi uyarınca kesin olarak üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Celal AYDIN

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Sporcusu

Celal AYDIN'ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca otuz gün müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, suçun yurt dışında gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir kat arttırılmasına ve takdiren yarı oranında indirilmesine, Cezanın infazının 14.12.2022 tarihinden itibaren başlatılmasına, Celal AYDIN'ın 14.12.2022 – 12.01.2023 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca kendisine tebliğine, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 84. Maddesi uyarınca kesin olarak üyelerin oy birliğiyle karar verildi.


Hasari ERDOĞAN

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Hasari ERDOĞAN'ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca otuz gün müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, suçun yurt dışında gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir kat arttırılmasına ve takdiren yarı oranında indirilmesine, Cezanın infazının 14.12.2022 tarihinden itibaren başlatılmasına, Hasari ERDOĞAN'ın 14.12.2022 – 12.01.2023 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca kendisine tebliğine, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 84. Maddesi uyarınca kesin olarak üyelerin oy birliğiyle karar verildi.


Halil İbrahim ÖZTÜRK

Nizip Zeugma Spor Kulübü Sporcusu

Halil İbrahim ÖZTÜRK'ün eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca otuz gün müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, suçun yurt dışında gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir kat arttırılmasına ve takdiren yarı oranında indirilmesine, Cezanın infazının 14.12.2022 tarihinden itibaren başlatılmasına, Halil İbrahim ÖZTÜRK'ün 14.12.2022 – 12.01.2023 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca kendisine tebliğine, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 84. Maddesi uyarınca kesin olarak üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Batuhan ERMAN

Ilgın Belediyespor Kulübü Sporcusu

Batuhan ERMAN'ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca yirmi gün müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, suçun yurt dışında gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir kat arttırılmasına ve takdiren yarı oranında indirilmesine, Cezanın infazının 14.12.2022 tarihinden itibaren başlatılmasına, Batuhan ERMAN'ın 14.12.2022 – 02.01.2023 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca kendisine tebliğine, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 84. Maddesi uyarınca kesin olarak üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Yaşar YILMAZ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Sporcusu

Yaşar YILMAZ'ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 57. Maddesi uyarınca yirmi gün müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, suçun yurt dışında gerçekleşmesi nedeniyle cezanın bir kat arttırılmasına ve takdiren yarı oranında indirilmesine, Cezanın infazının 14.12.2022 tarihinden itibaren başlatılmasına, Yaşar YILMAZ'ın 14.12.2022 – 02.01.2023 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı uyarınca kendisine tebliğine, Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 84. Maddesi uyarınca kesin olarak üyelerin oy birliğiyle karar verildi.


Muhammed Bekir DOĞAN

Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu

 

 

Amasya’da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig Müsabakaları sırasında 07.12.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Doruk SK – Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde çıkan olaylarla ilgili olarak Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıdaki gibidir.

 

Muhammed Bekir DOĞAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66-(1) Maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının 07.12.2021 tarihinde itibaren başlatılmasına ve Muhammed Bekir Doğan’ın 07.12.2021- 07.12.2022 Tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Burhan POLAT

Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu

 

 

Amasya’da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig Müsabakaları sırasında 07.12.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Doruk SK – Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde çıkan olaylarla ilgili olarak Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıdaki gibidir.

 

Burhan POLAT’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 19.2.1.6 Maddesi uyarınca 60 güne kadar süreli müsabakadan men cezası 6 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının 07.12.2021 tarihinde itibaren başlatılmasına, Burhan POLAT’ın 07.12.2021 – 5.02.2022 Tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Harun YILDIZCAN

Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu

 

 

Amasya’da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig Müsabakaları sırasında 07.12.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Doruk SK – Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde çıkan olaylarla ilgili olarak Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıdaki gibidir.

 

Harun YILDIZCAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 19.2.1.6 Maddesi uyarınca 60 güne kadar süreli müsabakadan men cezası 6 resmi müsabakadan cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının 07.12.2021  tarihinde itibaren başlatılmasına, Harun YILDIZCAN’ın 07.12.2021 – 5.02.2022 Tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ali DOĞAN

Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu

 

 

Amasya’da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig Müsabakaları sırasında 07.12.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Doruk SK – Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde çıkan olaylarla ilgili olarak Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıdaki gibidir.

 

Ali DOĞAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 19.2.1.6 Maddesi uyarınca 60 güne kadar süreli müsabakadan men cezası 6 resmi müsabakadan cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının 07.12.2021 tarihinde itibaren başlatılmasına,Ali DOĞAN’ın 07.12.2021 – 5.02.2022 Tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Gökdeniz KANDEMİR

Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği Sporcusu

 

 

Amasya’da düzenlenen 2021-2022 Sezonu Erkekler Salon Süper Lig Müsabakaları sırasında 07.12.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Gaziantep Doruk SK – Suruç Hokey Araştırma ve Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde çıkan olaylarla ilgili olarak Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıdaki gibidir.

 

Gökdeniz KANDEMİR’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 19.2.1.6 Maddesi uyarınca 60 güne kadar süreli müsabakadan men cezası 6 resmi müsabakadan cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının 07.12.2021 tarihinde itibaren başlatılmasına, Gökdeniz KANDEMİR’in 07.12.2021 – 5.02.2022 Tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine, Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

07.12.2021 Salı günü saat 14:00’da Amasya Spor Salonunda oynanan 2021-2022 SEZONU ERKEKLER SALON HOKEYİ SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN GAZİANTEP GSK DORUK SPOR KULÜBÜ - SURUÇ BELEDİYESİ HOKEY SPOR KULÜBÜ  müsabakası sonrasında  tutulan hakem raporu incelendiğinde müsabaka bitiminde  sportmenliğe uymayan tutum ve davranışlarda bulunan oyuncuların olduğu saptanmıştır. Bu hususta tutulan hakem raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Gaziantep GSK Doruk Spor Kulübü'nün 9 forma numaralı oyuncusu Ömer BEŞER iki resmi müsabakadan men edilmiştir.

Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü  4 forma numaralı oyuncusu Muhammed Bekir DOĞAN tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk,
Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü  10 forma numaralı oyuncusu Ali DOĞAN tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk,
Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü  12 forma numaralı oyuncusu Gökdeniz KANDEMİR tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk,
Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü  6 forma numaralı oyuncusu Burhan POLAT tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk,
Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü  9 forma numaralı oyuncusu Harun YILDIZCAN tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.


---------------------------------

07.12.2021 Salı günü saat 14:00’da Amasya Spor Salonunda oynanan 2021-2022 SEZONU ERKEKLER SALON HOKEYİ SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN SİMYA EĞİTİM KURUMLARI - SURUÇ BELEDİYESİ HOKEY  müsabakası sonrasında  tutulan hakem raporu incelendiğinde Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü'nün antrenörü Abit BOSTANCI'nın sportmenliğe uymayan tutum ve davranışlarda bulunduğu saptanmıştır. Bu hususta tutulan rapor Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir

KARAR

Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü'nün antrenörü Abit BOSTANCI 2 resmi müsabakadan men edilmiştir.05.12.2021 Pazar günü saat 13:00’da Amasya Spor Salonunda oynanan 2021-2022 SEZONU ERKEKLER SALON HOKEİY SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN NİZİP BELEDİYESİ - GAZİANTEP POLİSGÜCÜ müsabakası sonrasında  tutulan hakem raporu incelendiğinde  sportmenliğe uymayan tutum ve davranışlarda bulunduğu saptanan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün 1 Numaralı oyuncusu Ali Akın Özkılıç 2 resmi müsabakadan men, Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün  6 Numaralı oyuncusu Furkan Mehmet Özkılıç 2 resmi müsabakadan men, Nizip Belediyesi Spor Kulübü'nün 5 Numaralı oyuncusu Veysi Bül 2 resmi müsabakadan men, Nizip Belediyesi Spor Kulübü'nün 10 forma numaralı oyuncusu Müslüm Kaya 2 resmi müsabakadan men edilmiştir.15.06.2021 Salı günü saat 12:00’da GAZİANTEP HOKEY SAHASINDA oynanan 2020-2021 SEZONU KADINLAR AÇIK ALAN MÜSABAKALARINDAN GAZİANTEP POLİSGÜCÜ - GAZİANTEP DORUK müsabakası sonrasında  tutulan hakem raporu incelendiğinde müsabaka bitiminde  Gaziantep Doruk idarecisi ALİ GÜL'ün  sportmenliğe uymayan tutum ve davranışlarda bulunduğu saptanmıştır.

Bu hususta tutulan rapor Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir

KARAR

Gaziantep Doruk Spor Kulübü

Ali GÜL – 3 Resmi Müsabakadan Men

TERTİP KOMİTESİ KARARLARI

13.12.2019 CUMA günü saat 19:00’da YEŞİLTEPE SPOR SALONUNDA oynanan 2019-2020 SEZONU ERKEKLER SALON 1.LİG MÜSABAKALARINDAN SURUÇ HOKEY – ADANA BÜYÜKŞEHİR HOKEY müsabakası sonrasında her iki takım ile ilgili tutulan hakem raporu incelendiğinde müsabaka bitiminde her iki takımın sportmenliğe uymayan tutum ve davranışlarda bulunduğu saptanmıştır.

Bu hususta tutulan rapor Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir

KARAR

Adana Büyükşehir Hokey

Yakup Fırat – 1 Resmi Müsabakadan Men

Muhammet Şahin – 2 Resmi Müsabakadan Men

Mehmet Salih Yaylık – 1 Resmi Müsabakadan Men

Suruç Hokey

Nasır Koştı – 1 Resmi Müsabakadan Men

Burhan Polat – 2 Resmi Müsabakadan Men

Gökdeniz Kandemir – 1 Resmi Müsabakadan Men edilmiştir

TAHKİM KURULU’NUN 9 EKİM 2019 TARİH VE 2019/194 SAYILI KARARIDIR

MADDİ OLAY:

25-28.02.2019 tarihleri arasında Trabzon’da yapılan 2018-2019 Sezonu Kadınlar Salon 2.Lig Play-Off müsabakaları sırasında 26.02.2019 tarihinde Peyas SK-Hisar SK arasında oynanan karşılaşma sırasında ve sonrasında çıkan olaylarda, Hisar Spor Kulübü antrenörü Arslan Sami Şen’in Federasyon Yetkilileri ve görevlilerine yönelik filli ve sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle;

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu 12.06.2019 tarihinde 2019/1 Esas kararıyla

Arslan Sami Şen’in

1-Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 62-(1) maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına,

2-Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 63-(1) maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına

Türkiye Hokey federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesinde düzenlenen tekerrür hükümlerinin uygulanarak toplamda 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar veriLDİ

TAHKİM KURULUNA İTİRAZ:

 

Arslan Sami Şen bu karara 12.07.2019 tarihli dilekçe ile Tahkim Kurulu’na itiraz etti.

TAHKİM KURULU’NUN KARARI:

 

1-İtiraz edene müessir fiil eyleminden dolayı Türkiye Hokey Federasyonun Disiplin Talimatının 63. Maddesi uyarınca verilen cezanın iptaline,

2-İtiraz edene hakaret fiilinden ötürü Türkiye Hokey Federasyonun Disiplin Talimatının 62. Maddesine göre hakaret eyleminden dolayı verilen cezayla ilgili itirazın sair yönlerden reddine, ancak eylemin tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle itiraz edene verilen 3 aylık hak mahrumiyeti cezasının Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 45. Maddesi uyarınca tahrik nedeniyle takdiren 1/2 oranında indirilerek sonuç cezanın 1 ay, 15 gün hak mahrumiyeti cezasına indirilmesine infazın bu ceza üzerinden yapılmasına, karardaki diğer hususların aynen bırakılmasına

3-Başvuru ücretinin itiraz edene iadesine

4-Kararın ilgiliye tebliği ile Federasyon Başkanlığına gönderilmesine

5-Anayasa’nın 40. Maddesi ile 3289 sayılı Kanun’un Ek 9/A maddesi ve Tahkim Kurulu Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca karara karşı tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Kurula karar düzeltme talebinde bulunabileceğine dair;

karar verildi

TERTİP KOMİTESİ KARARLARI

23.11.2019 Cumartesi günü saat 18:00’da AMASYA SPOR SALONUNDA oynanan 2019-2020 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG MÜSABAKALARINDAN GAZİANTEP POLİSGÜCÜ – AMASYA BELEDİYESİ HOKEY GSK müsabakası sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak tutulan Hakem Raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip komitesi 23.11.2019 Cumartesi günü saat: 22:30’da toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek Amasya Belediyesi Hokey GSK 11 numaralı sporcusu Navid TAHERİRAD‘a 1 Maç Müsabakalardan Men cezası ve 200 TL para cezası verilmiştir.

DİSİPLİN KARARI

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıda belirtilmiştir.

Emine Cansu Ceylan’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62-(1) maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Emine Cansu Ceylan’ın Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63-(1) maddeleri uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesine düzenlenen TEKERRÜR hükümlerinin uygulanarak toplamda da 5 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Emine Cansu Ceylan’ın Cezasının infazının olay tarihi 26.02.2019 tarihinden itibaren başlatılmasına

Emine Cansu Ceylan’ın 26.02.2019-26.07.2019 tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

DİSİPLİN KARARI

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın Kararı aşağıda belirtilmiştir.

Arslan Sami ŞEN’in eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 62-(1) maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Arslan Sami ŞEN’in Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 63-(1) maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 31. Maddesine düzenlenen TEKERRÜR hükümlerinin uygulanarak toplamda da 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Arslan Sami Şen’in Cezasının infazının olay tarihi 26.02.2019 tarihinden itibaren başlatılmasına

Arslan Sami Şen’in 26.02.2019-26.08.2019 tarihleri arasında cezalı olduğunun Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine,

Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 84. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde TAHKİM KURULU’na itirazı kabil olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

DİSİPLİN KARARI

“Disipline sevki yapılmış olan Hisar GSK Antrenörü Arslan Sami Şen ve Hisar GSK Yöneticisi Emine Cansu Ceylan’ın 26.02.2019 Salı günü saat 10:40’da Beşirli Spor Salonunda oynanan 2018-2019 sezonu Kadınlar Salon 2.Lig Play-Off Müsabakalarından Peyas SK-Hisar GSK karşılaşması sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak gerek federasyon yetkililerine, gerekse de görevlilere yönelik fili ve sözlü saldırılarına ilişkin tutanaklar, Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet, doktor raporları ve olay görüntüleri incelenmiştir. Şahısların gerek sözlü, gerekse de fiili saldırıları ve belge bilgiler de dikkate alındığında benzeri durumların yaşanmasının da önüne geçilmesi açısından Federasyon tarafından düzenlenecek olan müsabaka, seminer, organizasyon vs gibi her türlü organizasyon ve faaliyetlerine katılmasından disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar tedbiren men edilmesine ve bu kararın Arslan Sami Şen ve Emine Cansu Ceylan’a tebliğine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 6.3.2019”

TUTANAKTIR

26.02.2019 Salı günü saat 10:40’da BEŞİRLİ SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU KADINLAR SALON 2. LİG PLAY-OFF MÜSABAKALARINDAN PEYAS SK – HİSAR GSK müsabakası sırasında ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak tutulan Hakem Raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip komitesi 26.02.2019 Salı günü saat: 22:30’da toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek Hisar GSK idarecisi Arslan Sami ŞEN ve Emine Cansu CEYLAN tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

10.11.2018 CUMARTESİ günü saat 12:00’da AMASYA SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN ZONGULDAK DEMİR TENİS – BOLU BELEDİYESİ müsabakası sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak Tertip Kurulu tarafından tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen BOLU BELEDİYESİ SK Sporcusu Abdülkadir Cihat DEMİR için Disiplin Kurulunun almış olduğu karar aşağıdadır.

KARAR

ABDÜLKADİR CİHAT DEMİR’İN eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 66-(1) maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Cezanın infazının 10.11.2018 tarihinden itibaren başlanmasına, ABDÜLKADİR CİHAT DEMİR’in 10.11.2018 – 09.05.2019 tarihleri arasında cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: Kurumsal web sitemiz üzerinden yapılan yayınlar tebliğ niteliğindedir.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

7-11 KASSIM 2018 tarihleri arasında Amasya Spor Salonunda oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG 1. ETAP’ta Lig Tertip Kurulu tarafından tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen Gaziantep Polisgücü SK Sporcusu Batuhan ERMAN için Disiplin Kurulunun almış olduğu karar aşağıdadır.

KARAR

BATUHAN ERMAN’ın eylemine uyan Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca( Disiplin Kurulu Talimatının 19.2.1.6 maddesine istinaden Altmış (1-59) güne kadar süreli 6 müsabakadan men cezası ) 50 gün ( 6 Maç ) mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına

Cezanın infazının 09.11.2018 tarihinden itibaren başlanmasına, Batuhan ERMAN’ın toplamda 6 maç cezalı olduğunun Türkiye Hokey Federasyonu Disiplin Talimatını uyarınca kendisine tebliğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: Kurumsal web sitemiz üzerinden yapılan yayınlar tebliğ niteliğindedir.

TERTİP KOMİTESİ KARARLARI

07.12.2018 CUMA günü saat 09:00’da YENİŞEHİR SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON 1.LİG MÜSABAKALARINDAN SARIKAMIŞ HOKEY – FATSA DENİZCİLİK müsabakası sonrasında FATSA DENİZCİLİK SPOR KULÜBÜ Sporcusu Gökhan BİLİCİ ile ilgili tutulan tutanak incelendiğinde müsabaka bitiminde Gökhan BİLİCİ’nin müsabakanın hakemlerine sportmenlik dışı söz ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu hususta tutulan rapor Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmişti

KARAR

Tertip komitesi 07.12.2018 Cuma günü saat: 11:00 da toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek, Fatsa Denizcilik SK oyuncusu Gökhan Bilici 1 Maç Müsabakalardan Men Edilmiştir

TUTANAKTIR

10.11.2018 CUMARTESİ günü saat 12:00’da AMASYA SPOR SALONUNDA oynanan 2018-2019 SEZONU ERKEKLER SALON SÜPER LİG 1. ETAP MÜSABAKALARINDAN ZONGULDAK DEMİR TENİS – BOLU BELEDİYESİ müsabakası sonunda yaşanan olaylarla ilgili olarak tutulan Hakem Raporu Tertip Kurulu tarafından incelenerek aşağıdaki kararlar verilmiştir.

KARAR

Tertip komitesi 10.11.2018 Cumartesi günü saat: 13:00 da toplanmış ilgili rapor ve tutanaklar incelenerek, Zonguldak Demir Tenis Hokey oyuncusu Çetin DEMİR 1 Müsabakadan Men ve 200 TL para cezası,  Zonguldak Demir Tenis Hokey oyuncusu Yalçın Çiftçi 2 Müsabakadan Men ve 200 TL para cezası, Bolu Belediyesi Spor Kulübü Oyuncusu Abdulkadir Cihat Demir tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir.